Tietosuoja

Tyttöjen Talo on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä henkilötietolain (5.12.2018/1050) mukaisesti. Tyttöjen Talon rekistereihin lisätään vain asiakassuhteen ylläpidon, tiedotuksen sekä asiakaspalvelun kannalta tarpeelliset tiedot. Rekistereissä olevat asiakkaita koskevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta mm. ilmoittautumiset kohdentuvat oikein.